Noteer alvast in je agenda

  • kinderen en jongerenstage van maandag 28 tot woensdag 30 augustus 2017
  • zondag 3 september ‘Trotwaar’: Tieltse cultuur en vrije tijdsmarktmarkt
  • zondag 8 oktober Tieltse Noord-Zuid Raad – viering 40 jaar Oxfam Wereldwinkel
  • december 2017 ‘Ladies Night’ Theater Dakwerken
  • voorjaar 2018: voorstelling door de kindergroepen. Locatie en exacte datum nog te bepalen omwille van de aanhoudende problemen met het CC Gildhof!