top of page

Privacybeleid en cookies

Euterpe draagt zorg voor jouw privacy in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Hieronder kunt u lezen hoe Euterpe jouw persoonsgegevens verwerkt én gebruikt.

 

Euterpe

Nancy Loosveldt

nancy.loosveldt@skynet.be

Sint Joriskaai 3

9000 Gent

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen hebt hierover of contact met ons wil opnemen, kan dit via bovenstaande contactgegevens.

Euterpe verzamelt en bewaart persoonsgegevens van iedereen die gebruik maakt van onze diensten en/of omdat deze gegevens zelf aan ons werden verstrekt door de individuele betrokkenen, of via contactformulieren. Dat kan via papier, online of mondeling.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij bewaren verwerken, weliswaar, afhankelijk van de doelgroep waarvoor ze dienen verzameld te worden.

  • Voor- en achternaam

  • E-mailadres

Euterpe verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen :

  • Bij inschrijving voor een dansles of andere activiteit.

  • Bij het afhandelen van jouw betaling.

  • Voor het opvragen van noodzakelijke maar ontbrekende gegevens.

Euterpe garandeert de bekomen gegevens enkel en alleen te gebruiken voor het doel of activiteit waarvoor ze verzameld werden en garandeert tevens de data te beschermen tegen inbraak of hacking. Euterpe en medewerkers zullen de verzamelde gegevens nooit doorgeven of doorverkopen aan gelijk welke externe organisatie of individu. De gegevens die Euterpe wettelijk verplicht is te delen om haar werking te kunnen verder zetten, kunnen wel aan de verzekeringsmaatschappij overgemaakt worden.

Op onze website en sociale mediakanalen kan foto- en filmmateriaal worden geüpload waarop deelnemende leden en coaches (mogelijks) te zien zullen zijn. Deelname aan de activiteiten van Euterpe betekent dat u toestemming verleent dat Euterpe deze beelden in het kader van zijn werking op al zijn dragers, zoals o.m. de website, sociale media, DVD ’s en folders publiceert. Door in te schrijven stemt u in dat Euterpe deze beelden mag gebruiken maar ook dat de DVD ’s als herinnering voor de deelnemers of andere geïnteresseerden te koop worden aangeboden. Al dit foto- of filmmateriaal mag op geen enkele manier door derden verder verspreid worden.

Euterpe bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de data worden verzameld. De gegevens worden bewaard volgens de wettelijk bepaalde termijnen. Deze bewaartermijn is bepaald door Artikel 68. (01/01/2012- …) van het Rekendecreet, zeggende : “De bepalingen van de artikelen 15 en 16 van de Algemene bepalingenwet zijn ook van toepassing op de Vlaamse rechtspersonen.”

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar nancy.loosveldt@skynet.be. Euterpe wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.privacycommission.be/nl .

Op deze website gebruiken we functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Euterpe gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

bottom of page